close
تبلیغات در اینترنت
شوق سوزان ظهور

کانال تلگرامی سایت یامهدیhttp://uupload.ir/files/1z0f_%D8%A8%D9%86%D8%B11.jpg

تبلیغات یامهدی

کندو هاست -kandohost

تبلیغات منتی

مطالب مربوط

شوق سوزان ظهور

آیین هندوئیسم

پیروان آیین هندو در اصل قیام نجات بخش انسان ها هیچ تردیدی روا نمی دارند و در کتاب های گوناگون و مقدس خویش از آن یاد می کنند. آنان معتقدند Kalki در عصر آهن یا عصر کلی که چهارمین و آخرین دوره از ادوار جهان ظهور خواهد کرد. کلکی Kalki است، کلکی دهمین مظهر خدای ویشنو (خدای حفظ کننده) در دورانی که تنها به یک چهارم درمه (دین یا نظم کیهانی) عمل می شود و سراسر جهان را ظلم و فساد فراگرفته است خواهد آمد. او سوار بر اسبی سفید و با شمشیری آخته و شهابگون ظهور می کند تا ظلم و شرارت را ریشه کن کند و عدالت و فضیلت را یا مرگ را (Yama) برقرار نماید. او یمه درهم می شکند و تارومار می سازد و بر همه قوای مخالف پیروز می گردد.

کلکی در اندیشه هندویان، مردی الهی است و به نوعی متحد با مقام بی انتهای خداست. در یکی از کتاب های پیروان هندو در رابطه با ویژگی های منجی انسان ها چنین آمده است : « سرانجام دنیا به کسی برگردد که خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او فرخنده و خجسته باشد. » همچنین کلکی در اعتقادات هندوان جایگاهی خاصی دارد و تصاویر وی که در هیبت مردی سوار بر اسب سفید با شمشیری کشیده است، در جای جای نگارگری آنان یافت می شود. براساس آیین هندو، کلکی حکومت ناشایستگان را درهم می شکند و حکومتی عالمگیر، عدالت گستر و دین محور تشکیل می دهد.

بودائیان و اندیشه انتظار

موعود باوری در آیین بودا یا مفهوم گره خورده است. (maitreya) میتریه در زبان سانسکریت به معنای مهربان است. اگرچه حضور و اهمیت میتریه در مکاتب گوناگون بودایی متفاوت است اما همگی آن ها به آن معتقد می باشند. این موعود نجات بخش در نمادنگاری بودایی به شکل مردی در وضعیت نشسته، آماده برخاستن به نمایش درمی آید تا نمادی از قیام را تداعی کند. در یکی از کتاب های بودائیان که به تاریخ سری لانکا می پردازد، حوادث مربوط به قیام مطرح گردیده است : « پس از آن که شاکیه مونی (بودا) به نیروانه بزرگ رسید و جهان پای به سراشیبی اجتماعی... نهاد : پنج هزار سال پس از آخرین بودا، آفتاب آموزه های بودایی افول می کند و طول عمر آدمیان به ده سال فرو می کاهد. در این زمان چرخه وارو می گردد و زندگی متحول می شود. تا آن جا که متوسط عمر مردم به هشتادهزار سال می رسد. با این عمرهای طولانی و زمینه مناسب برای تعالیم بودا، یک راهنما خواهد آمد. او برای مردم رفاه و بهروزی می آورد و آموزه های بودا را ترویج می کند. آن گاه که چنین فضایی بهشت گون فراهم آمد، میتریه از آسمان... نزول می کند، بودایی خویش را به کمال می رساند و دین را به فرهیختگان می آموزد ».

بنابر نقل برخی پژوهشگران، بودا نسب این منجی آسمانی را به سیدخلایق دو جهان می رساند و ثمرات قیام وی را این چنین برمی شمارد : « پادشاهی دنیا به فرزند سید خلایق دوجهان تمام شود. او کسی باشد که بر کوه های مشرق و مغرب دنیا حکم براند و بر ابرها سوار شود و دین خدا یک دین شود و دین خدا زنده گردد. » در هرحال هم اکنون نیز در میان مناطق بودایی نشین، به ویژه چین و کره رویکرد گسترده ای نسبت به میتریه وجود دارد.

زرتشتیان

در هزاره گرایی زرتشتیان و باور آن ها در مورد موعود، انتظار ظهور سه منجی از نسل زرتشت مطرح است. این اصلاح طلبان یکی پس از دیگری در راس هر هزاره ظهور کرده، جهان را پر از عدل خواهند نمود. «هوشیدرو» هزار سال پس از زرتشت، «هوشیدرما»، دوهزار سال پس از وی و «سوشیانس» یا سوشینت (saoshiant) سه هزار سال پس از پیامبر زرتشتیان، خواهند آمد و با ظهور سوشیانس جهان پایان خواهد یافت. سوشیانس در آیین زرتشت جنگاور پیروز وعادل است که رسالتی جهانی و عالمگیر بر دوش دارد و با ریشه کن ساختن تباهی جهانی نوبنیاد می کند: «از این جهت، سوشینت است که او به سراسر جهان سود خواهد بخشید باور زرتشتیان آن است که وی با اهریمنان ستیز خواهد کرد و پس از شکست آنان، انسان را برجایگاه اصلی خویش خواهد نشاند.» لشکر اهریمنان با ایزدان دائم در روی خاکدان محاربه و کشمکش دارند و غالبا پیروزی با اهریمنان باشد. آنگاه پیروزی بزرگ از طرف ایزدان می شود و اهریمنان را منقرض می سازند و بعد از پیروزی ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان، عالم کیهان به سعادت اصلی خود رسید. بنی آدم بر تخت نیک بختی، خواهد نشست. و در پایان، سوشیانس با ریشه کن ساختن فقر، فلاکت و تنگدستی « مردم را هم فکر، هم گفتار و هم کردار می گرداند. »

یهودیان و مسیحا

آن گونه که بررسی ها نشان می دهد پیش از اسارت قوم یهود و آوارگی آنان توسط آشوریان، اندیشه ظهور منجی در ادبیات مذهبی، غیرمذهبی، اساطیر، افسانه ها و روایات مکتوب و شفاهی بنی اسرائیل جایی نداشته است. تنها در سده دوم پیش از میلاد بود که ظهور نجات بخش قوم خدا در اذهان و افکار یهود پدید آمد و توسعه یافت.

از این رو است که دانیال نبی به دنبال رنج های پیاپی قوم یهود، پایان زجرها را نوید داد و گفت : «و در این ایام این پادشاهان، یهود خدای آسمان ها سلطنتی را که تا ابد جاوید می ماند، بر پا خواهد نمود و این سلطنت را خرد کرده مغلوب خواهد ساخت. و خودش برای همیشه پایدار و جاویدان خواهد ماند.

اشعیای پیامبر نیز در پیشگویی های خود، مژده آمدن مسیح را داد. برای ما ولدی و پسری بخشیده می شود که سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قادر و پدر سرمدی و سرور و سلامتی خوانده خواهد شد. ترقی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داوود و بر کشور وی پایانی نخواهد بود. تا آن که انصاف و عدالت را برای همیشه استوارتر سازد. البته شایان توجه است که قوم یهود به عنوان مردمی دیندار همواره به آینده خویش امیدوار بود و این عبارت کتاب مقدس میان یهودیان رایج بود که : «اگر چه ابتدایت صغیر بود ولی عاقبت تو بسیار رفیع گردد.» با این وجود آنان پس از نخستین ویرانی شهر قدس، همیشه در انتظار رهبری الهی، قدرتمند و پیروزی آفرین بوده اند تا اقتدار و شکوه «قوم برگزیده» را احیا کند. یهودیان بر مبنای آنچه در زبور داوود آمده است، خود را وارثان به حق خداوند در زمین می پندارند. «زیرا که شریران منقطع خواهند گشت و متوکلان به خداوند وارث زمین خواهند شد. هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بوداما حکیمان (صالحان) وارث زمین خواهند گشت و میراث آن ها خواهد بود تا ابد آلا باد. اندیشه موعود در میان یهودیان با کلام صریح «اشعیا»، نگاهی رو به آینده پیدا می کند و دستمایه عشق به روزگاری روشن و افتخارآمیز می گردد. « نهالی از تنه یسی (پدر داوود) بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهد شگفت و روح خدا بر او قرار خواهد گرفت یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و روح معرفت و ترس از خداوند.. مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود....شریران را به نفخه لب های خود خواهد کشت. کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. سپس اشعیا به گونه ای کنایه آمیز به صلح جهانی در آن دوران اشاره می کند و ادامه می دهد : «گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهد راند... و در تمامی کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهند کرد زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد شد مثل آب هایی که دریا را می پوشاند. »
باعرض سلام به کاربران عزیز سایت یامهدی سایت یامهدی به چندتا نویسنده نیازمند هسته اگه دوست دارین نویسنده بشین توی نظرات بگین .


براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *

اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !
نام کاربری :
رمز عبور :
تاریخ ارسال: دوشنبه 02 فروردين 1395 ساعت: 14:7 |تعداد بازدید : 228 نویسنده :

دیدگاههای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
با سلام و تشکر به منظور انتخاب این سایت به جمع منتظران فرج خوش آمدید. / مدیر سایت : رضا عابدی ومحمد حسن مولایی ************************************************************* سامانه پیامکی گروه آقا امام زمان...ارسال پیامک مذهبی رایگان...برای ثبت شماره تون یک پیامک خالی به شماره ارسال کنید...30005992599599
یامهدی
یا مهدی
ادرکنی
بسم الله الرحمن الرحیم
اللّهُمَّ صَلِّ علی مُحَمَّدْ وَ آلِ مُحَمَّدْ
وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَحْشُرْنا مَعَهُمْ
وَالْعَنْ أعْدائَهُمْ اَجْمَعینْ
شوق سوزان ظهور
التماس دعا
خدایا،توفیق فرمانبرى،و دورى از نافرمانى،و درستى نهاد و شناخت واجبات را روزى ما بدار
ما را به هدایت و پایدارى گرامى دار
و زبانمان را به راستگویى و حكمت استوار ساز
اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَهِ بنِ الحَسَن
صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ
فِی هَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِی کُلِّ سَاعَهٍ
وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً
حَتَّی تُسْکِنَهُ اَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا"
برحمتک یا ارحم الراحمین
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِ
أنْتَ اللهُ الَّذی لٰا إلٰهَ إلّا أنْتَ، مُبْـدِئُ الْخَلْقِ وَمُعیدُهُمْ وَأنْتَ اللهُ الَّذی لٰا إلٰهَ إلّا أنْتَ، مُدَبِّـرُ الْاُمُورِ
وَ بٰاعِثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ، وَ أنْتَ اللهُ الَّذی لٰا إلٰهَ إلّا أنْتَ الْقٰابِضُ الْبٰاسِطُ
وَ أنْتَ الله الَّذی لٰا إلٰهَ إلّا أنْتَ، وٰارِثُ الْأرْضِ وَمَنْ عَلَیْهٰا.
أسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذی إذٰا دُعیتَ بِهِ أجَبْتَ، وَإذٰا سُئِلْتَ بِهِ أعْطَیْتَ
وَ أسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ أهْلِ بَیْتِهِ، وَ بِحَقِّهِمُ الَّذی أوْجَبْتَهُ عَلیٰ نَفْسِكَ
أنْ تُصَلِّیَ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ ٰالِ مُحَمَّدٍ، وَ أنْ‌ تَقْضِیَ لی حٰاجَتی، السّاعَةَ السّاعَةَ،
یٰا سَیِّدٰاهُ، یٰا مَوْلٰاهُ، یٰا غِیٰاثٰاهُ، أسْئَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ سَمَّیْتَهُ بِهِ نَفْسَكَ، وَاسْتَأْثَرْتَ
بِهِ فی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَكَ أنْ تُصَلِّیَ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ ٰالِ مُحَمَّدٍ، وَ أنْ تُعَجِّلَ خَلٰاصَنٰا
مِنْ هٰذِهِ الشِّدَّةِ، یٰا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأبْصٰار، یٰا سَمیعَ الدُّعٰآءِ،‌إنَّكَ عَلیٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ،
بِرَحْمَتِكَ یٰا أرْحَمَ الرّاحِمین
یک روز می افتد ؛
آن اتفاق خوب را می گویم ...
من به افتادنی که برخاستن اوست ایمان دارم ؛
هر لحظه ، هر روز ، هر جمعه ...
اللهم عجل لولیک الفرج
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
لا اِلهَ اِلا اللَّهُ
عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ
وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ
یا مهدی ادرکنی
السلام علی جمیع المعصومین علیهما السلام
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ لا اِلهَ اِلا اللَّهُ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ ما شآءَ اللَّهُ كانَ وَ مالَمْ یَشَاْ لَمْ یَكُنْ اَشْهَدُ اَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّشَیْئٍ قَدیرٌ وَ اَنَّ اللَّهَ قَدْ اَحاطَ بِكُلِّ شَیْئٍ عِلْماً اَللّهُمَّ اِنّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسى وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دآبّةٍ اَنْتَ اخِذٌ بِناصِیَتِها اِنَّ رَبّى عَلى صِراطٍ مُسْتَقیمٍ
دانلود شمیم یار 95

پشتیبانی

پشتیبانی