close
تبلیغات در اینترنت
ابعاد حكومت جهانی حضرت امام مهدی(عج)

کانال تلگرامی سایت یامهدیhttp://uupload.ir/files/1z0f_%D8%A8%D9%86%D8%B11.jpg

تبلیغات یامهدی

کندو هاست -kandohost

تبلیغات منتی

مطالب مربوط

ابعاد حكومت جهانی حضرت امام مهدی(عج)

مهدویّت، جزء عقاید شیعه، و با آینده نگری بشر مرتبط است؛ یعنی به مسیر اجتماعات و سمت و سوی اندیشه های انسانی بستگی دارد و از لوازم و شرایط محیط، حركت اجتماعی و حركت نهایی بشر است. از این رو، آینده ای كه بشر به سمت آن حركت می كند و می نگرد، مسئله ای جهانی است.
این نظامِ ایده آل، اجتماعی است كه بشر- خواه ناخواه- به سوی آن كشیده می شود. از این رو می توان گفت عموم بشر به آینده ای روشن كه فطرت وی و پیش بینی خردورزان و متفكران به آن سمت سوق دارد، چشم دوخته و همین مسئله منشأ حركت ها و انقلاب ها شده است. انسانی كه اجتماعی زندگی می كند، ویژگی جسمی و روحی و سایر نیازها، او را ملزم و محكوم به زندگی در كنار هم و هم فكری با یكدیگر كرده، از نتایج قهری چنین زندگی، اختلاف و تضاد بوده و ظلم و ستم نیز، از این رهگذر فراگیر شده است. به طور طبیعی هرچه اجتماع گسترده تر شد ظلم و حق كشی نیز بیش از پیش گسترش یافت، به همین دلیل مبارزه ها و جنبش های درونی اجتماع شكل گرفت؛ یعنی نخست تضاد طبقاتی پدید آمده، سپس مبارزات شروع شد.
به گواهی تاریخ، بشر تاكنون نتوانسته آن نظام دلخواه و عادلانه را تجربه كند. این ایده ها، همواره به صورت مدینه ی فاضله تصور شده كه به مرور، تفكر نظام اجتماعی بی طبقه ی عادلانه در جهان آینده را شكل داده اند. همین امر منشأ و انگیزه ی بشر برای بسیاری از درگیری ها و تلاش برای دست یابی به زندگی بهتر و به دور از طبقه شده است. البته، تضاد لازمه ی تكامل بوده و بدون آن، حركتی نخواهد بود. این مسئله در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل درك است.

ابعاد حكومت جهانی حضرت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
موعود كیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟ چه زمانی و چگونه ظاهر خواهد شد؟ آیا اعتقاد به ظهور، باور گروه و دین خاصی است، یا ادیان دیگر و ملت ها نیز به آمدن چنین فردی با این ویژگی اعتقاد دارند؟ او به تنهایی خواهد آمد، یا كسانی همراه او خواهند بود؟ و ده ها پرسش از این قبیل كه در نتیجه ی ظلم و فساد، فحشا و منكر، اعتیاد، قتل و غارت و تجارت شیطانیِ اعضای بدن انسان و غیره در ذهن نسل به ستوه آمده، جای گرفته است.
هر كسی از دیدگاه مذهب و مرام خود، به این فجایع نگریسته و از سرانجام آن پرسیده، در مواردی پاسخی درخور یافته است و بسیاری هم سرگردان و بی حاصل، در كویر به گرد خویش چرخیده اند.
در میان مسلمانان، اعتقاد به آمدن فردی استثنایی كه به داد بشر رسیده، آنان را به سر منزل هدایت رهنمون شده و همه را زیر یك پرچم و قوانین یك حكومت، گرد هم خواهد آورد، از همان اعتقاد به منجی پدید آمده است. اما این كه وی كیست؟ فرزند چه كسی است؟ در كدامین روزگار و با چه ویژگی هایی خواهد آمد؟ بحث های فراوانی مطرح است.
رسیدن به جامعه ای انسانی مملو از عدل و داد، پیشرفته، مترقی، آزاد و آباد، خودكفا و مستقل از هر نظر و خالی از هرگونه تجاوز و تبعیض- آن هم در سطح جهانی- نیازمند انقلابی وسیع در زمینه ی فرهنگ و فن آوری و هدایت و كنترل و دادرسی است.
شاید بسیاری چنین بپندارند كه حكومت حضرت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بر اساس سلسله معجزات و خرق عادات برقرار می گردد؛ حال آن كه این گونه نیست و زندگی همه ی پیامبران و امامان (علیهم السّلام) نشان می دهد كه پیشرفت ها و پیروزی های آنان، معمولاً با استفاده از وسایل و راه های ظاهری بوده و اعجاز، در مواردی جنبه ی استثنایی داشته است.
در روایات اسلامی، كلیات برنامه ی حضرت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) برای پیاده كردن این اصول، به دقت ترسیم شده است كه این بحث، بخشی از آن را به طور فشرده دنبال می كند:

1.انقلاب فرهنگی وسیع و همه جانبه
نخستین گام انقلابی در نهضت حضرت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چیزی جز انقلاب فرهنگی در تمام ابعادش نیست، چرا كه هیچ برنامه ی انقلابی، بدون جهش فكری و فرهنگی، پایا و پویا نبوده، رشد و تكامل لازم را نخواهد یافت. از این رو، انقلاب فرهنگی، نخستین گام در تحقق چنین هدفی است كه افكار را از دو سو به حركت درمی آورد: از یك طرف، زمینه ی فراگیری علوم و دانش های موردنیاز جامعه ای آباد و آزاد و سالم فراهم می گردد و از سوی دیگر، زمینه ی آگاهی به اصول صحیح زندگی انسانی، آمیخته با ایمان در جهت رشد معنوی پدید می آید.
امام صادق (علیه السّلام) می فرماید:
الِعلمُ سَبعةُ وَ عِشرونَ حَرفاً فَجمیعُ ما جَاءَتْ بهِ الرُسلُ حَرفانِ فَلَمْ یَعرِفِ النَّاسُ حَتی الیَومَ غَیرَ الحَرفَینِ فَإِذا قَامَ قائمُنا أَخرجَ الخَمسةَ وَ العِشرینَ حَرفاً فَبثَّها فِی الناسِ وَضَمَّ إلیها الحَرفیَنِ حتَی یَبُثَّها سَبعةَ وَ عِشرینَ حَرفاً(1)؛
علم و دانش 27 حرف(شعبه و شاخه)است و تمام آنچه پیامبران الهی برای مردم آورده اند، دو حرف بیش نبود و مردم تاكنون جز آن دو حرف را نشناختند، اما هنگامی كه قائم ما قیام كند، 25 حرف(شاخه و شعبه) دیگر را آشكار و در میان مردم منتشر می سازد و دو حرف دیگر را به آن ضمیمه می كند، تا 27 حرف كامل و منتشر گردد.
این حدیث، به روشنی جهش فوق العاده ی علمی عصر انقلاب حضرت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را مشخص می سازد، كه تحولی بیش از دوازده برابر نسبت به كلیه ی علوم و دانش هایی كه در عصر همه ی پیامبران (علیهم السّلام) و بشر عطا شد، پیش می آید و درهای همه ی رشته ها و شاخه های علوم مفید و سازنده، به روی بشر گشوده می شود.
امام باقر (علیه السّلام) فرمود:
إِذا قامَ قائِمُنا وَضَعَ اللهُ یَدهُ عَلی رُؤُسِ العِبادِ فَجَمَعَ بِها عُقُولَهُم وَ كَمُلَتْ بهِ أَحلامُهُم(2)؛
هنگامی كه قائم ما قیام كند، خداوند دست او را بر سر بندگان می گذارد و عقل های آنان را متمركز می كند و افكارشان را تكامل می بخشد.
در پرتو ارشاد و هدایت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وزیر دست عنایت او، مغزها در مسیر تكامل قرار می گیرد، اندیشه ها شكوفا می شود و تمام كوته بینی ها و تنگ نظری ها و افكاری كه سرچشمه ی بسیاری از تضادها و درگیری ها است، برطرف می گردد.

2.جهش فوق العاده در صنایع
اگر تصور شود كه حضرت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) حكومت جهانی خود را بر وسایل ساده ی صنعتی هزاران سال پیش بنا می كند، پنداری ساده و ناپذیرفتنی است، مگر این كه همه ی كارها جنبه ی اعجاز داشته، آتش فتنه ها و توطئه ها نیز از این طریق خاموش شود وگرنه اداره ی این جهان عظیم، با وسایل بسیار ابتدایی گذشته با منطق عادی ناسازگار است. هر كس اندكی با الفبای مدیریت آشنا باشد، این حقیقت را درك می كند.
از روایات نیز برمی آید كه در عصر حضرت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) صنایع و فن آوریِ وسایل اطلاعاتی، آن چنان پیشرفته خواهد بود كه دنیا، همچون كفِ دست آشكارشده، حكومت مركزی را بر اوضاع جهان مسلط خواهد نمود. مسئله ی انرژی و نور به گونه ای حل می شود كه حتی نیازی به انرژی خورشیدی- كه بازگشت همه ی انرژی ها، جز انرژی اتمی به آن است- نخواهد بود.(3)
چنین توسعه ی شگرفی، شاید در پرتو سیستم تكامل یافته یا انرژی اتمی بدون تشعشات زیان بار كنونی است. وسایل سریع السیر با وسایل كنونی قابل مقایسه نخواهد بود، نه فقط برای دور زدن كره ی زمین در یك زمان كوتاه، بلكه مسافرت های دوردست فضایی را نیز ممكن خواهد ساخت كه خود این به اهداف اصلاحی حكومت كمك می كند.
در حدیثی از امام صادق (علیه السّلام) آمده است:
إنَّ قائِمَنا إذا قامَ مَدَّ الله ُعزَّوجلَّ لِشیعَتِنا فی أَسماعِهمْ وَ أَبصارهِم حتی لا یَكُونَ بَینَهُم وَ بَینَ القائمِ بَرِیدٌ یُكلِّمُهُمْ فَیَسمَعُونَ وَ یَنظُرونَ إلیهِ وَ هُوَ فی مَكانهِ(4)؛
هنگامی كه قائم ما قیام كند، خداوند آن چنان گوش و چشم شیعیان ما را تقویت می كند كه میان آنان و قائم(رهبر و پیشوایشان) نامه رسان نخواهد بود، با آنان سخن می گوید و سخن او را می شنوند و وی را می بینند، حال آن كه او در مكان خویش است و آنان در نقاط دیگر جهان.
برخی وسایل انتقال صدا و تصویر به طور همگانی و ساده، در اختیار همه ی پیروانش قرار می گیرد و زندگی آدم ها تباه نمی شود. همه ی دستورها و برنامه ها با سیستم «شهود و حضور» ابلاغ و اجرا می گردد و چنین طرحی برنامه های زاید و دست وپاگیر را رد می كند.
باعرض سلام به کاربران عزیز سایت یامهدی سایت یامهدی به چندتا نویسنده نیازمند هسته اگه دوست دارین نویسنده بشین توی نظرات بگین .


براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *

اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !
نام کاربری :
رمز عبور :
تاریخ ارسال: چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت: 22:8 |تعداد بازدید : 226 نویسنده :

دیدگاههای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
با سلام و تشکر به منظور انتخاب این سایت به جمع منتظران فرج خوش آمدید. / مدیر سایت : رضا عابدی ومحمد حسن مولایی ************************************************************* سامانه پیامکی گروه آقا امام زمان...ارسال پیامک مذهبی رایگان...برای ثبت شماره تون یک پیامک خالی به شماره ارسال کنید...30005992599599
یامهدی
یا مهدی
ادرکنی
بسم الله الرحمن الرحیم
اللّهُمَّ صَلِّ علی مُحَمَّدْ وَ آلِ مُحَمَّدْ
وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَحْشُرْنا مَعَهُمْ
وَالْعَنْ أعْدائَهُمْ اَجْمَعینْ
ابعاد حكومت جهانی حضرت امام مهدی(عج)
التماس دعا
خدایا،توفیق فرمانبرى،و دورى از نافرمانى،و درستى نهاد و شناخت واجبات را روزى ما بدار
ما را به هدایت و پایدارى گرامى دار
و زبانمان را به راستگویى و حكمت استوار ساز
اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَهِ بنِ الحَسَن
صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ
فِی هَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِی کُلِّ سَاعَهٍ
وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً
حَتَّی تُسْکِنَهُ اَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا"
برحمتک یا ارحم الراحمین
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِ
أنْتَ اللهُ الَّذی لٰا إلٰهَ إلّا أنْتَ، مُبْـدِئُ الْخَلْقِ وَمُعیدُهُمْ وَأنْتَ اللهُ الَّذی لٰا إلٰهَ إلّا أنْتَ، مُدَبِّـرُ الْاُمُورِ
وَ بٰاعِثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ، وَ أنْتَ اللهُ الَّذی لٰا إلٰهَ إلّا أنْتَ الْقٰابِضُ الْبٰاسِطُ
وَ أنْتَ الله الَّذی لٰا إلٰهَ إلّا أنْتَ، وٰارِثُ الْأرْضِ وَمَنْ عَلَیْهٰا.
أسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذی إذٰا دُعیتَ بِهِ أجَبْتَ، وَإذٰا سُئِلْتَ بِهِ أعْطَیْتَ
وَ أسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ أهْلِ بَیْتِهِ، وَ بِحَقِّهِمُ الَّذی أوْجَبْتَهُ عَلیٰ نَفْسِكَ
أنْ تُصَلِّیَ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ ٰالِ مُحَمَّدٍ، وَ أنْ‌ تَقْضِیَ لی حٰاجَتی، السّاعَةَ السّاعَةَ،
یٰا سَیِّدٰاهُ، یٰا مَوْلٰاهُ، یٰا غِیٰاثٰاهُ، أسْئَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ سَمَّیْتَهُ بِهِ نَفْسَكَ، وَاسْتَأْثَرْتَ
بِهِ فی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَكَ أنْ تُصَلِّیَ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ ٰالِ مُحَمَّدٍ، وَ أنْ تُعَجِّلَ خَلٰاصَنٰا
مِنْ هٰذِهِ الشِّدَّةِ، یٰا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأبْصٰار، یٰا سَمیعَ الدُّعٰآءِ،‌إنَّكَ عَلیٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ،
بِرَحْمَتِكَ یٰا أرْحَمَ الرّاحِمین
یک روز می افتد ؛
آن اتفاق خوب را می گویم ...
من به افتادنی که برخاستن اوست ایمان دارم ؛
هر لحظه ، هر روز ، هر جمعه ...
اللهم عجل لولیک الفرج
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
لا اِلهَ اِلا اللَّهُ
عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ
وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ
یا مهدی ادرکنی
السلام علی جمیع المعصومین علیهما السلام
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ لا اِلهَ اِلا اللَّهُ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ ما شآءَ اللَّهُ كانَ وَ مالَمْ یَشَاْ لَمْ یَكُنْ اَشْهَدُ اَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّشَیْئٍ قَدیرٌ وَ اَنَّ اللَّهَ قَدْ اَحاطَ بِكُلِّ شَیْئٍ عِلْماً اَللّهُمَّ اِنّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسى وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دآبّةٍ اَنْتَ اخِذٌ بِناصِیَتِها اِنَّ رَبّى عَلى صِراطٍ مُسْتَقیمٍ
دانلود شمیم یار 95

پشتیبانی

پشتیبانی